Oficina Jove de l'Alt Penedès Garantia Juvenil Assessoria acadèmica i professional Mobilitat Internacional Voluntariat per la llengua Treballateca Catàleg d'activitats PDF Troba habitatge Mou-te Penedès Facebook

INFORMACIÓ LEGAL

Avís Legal

Benvingut/da a la pàgina Web CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS. Aquesta pàgina Web es posa a disposició dels usuaris d'Internet i té per objecte presentar l'organització i els nostres serveis.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d'usuari de la pàgina Web i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquesta Informació Legal.

La prestació del servei de la pàgina Web té una duració limitada al moment en què l'usuari es trobi connectat a la pàgina Web o a algun dels serveis que a través de la mateixa es faciliten.

Per tant, l'usuari ha de llegir atentament la present Informació Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina Web, ja que aquesta i les seves condicions d'ús arreplegades en la present Informació Legal poden patir modificacions.

Estes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l'aplicació i interpretació de les mateixes, CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

1. QUI SOM

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, amb DIF núm. P5800013D, domicili social a VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Carrer Hermenegildo Classer, 1-3, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona) i està inscrita en el Registre d'Ens Locals del la Generalitat del Catalunya.

Contacte en el telèfon +34 93-890000, o e-mail [email protected].

2. COPYRIGHT i TRADEMARKS

Tots els drets sobre el programari de la pàgina Web així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que en ella s'incloguin són propietat del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS o de tercers.

Aquesta pàgina Web pot contindre referències a marques comercials o marques registrades del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS. Queda prohibit el seu ús sense el consentiment previ i exprés de CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS. Totes les altres referències a altres marques comercials o registrades pertanyen als seus respectius propietaris, sense que pugui entendre's que l'accés a la pàgina Web atribueixi dret algun sobre les mateixes.

Qualsevol persona està autoritzada per a veure, copiar, imprimir i distribuir qualsevol document publicat per CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS en aquesta pàgina Web tenint en compte que:

• el dit document serà utilitzat exclusivament amb fins informatius;
• el dit document no podrà ser utilitzat amb fins comercials;
• el dit document deurà sempre incloure referència que és propietat de CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS.

Els materials d'aquesta pàgina Web hi son protegits per drets d'autor i qualsevol ús no autoritzat dels mateixos pot violar la normativa sobre drets d'autor, marques i altres regulacions.

L'autorització concedida per a utilitzar aquesta pàgina Web s'entendrà automàticament acabada en cas d'infringir qualsevol d'estes Condicions, estant obligat a destruir immediatament qualsevol material obtingut o imprès de la pàgina Web.

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel•lectual, secrets empresarials o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina Web i els seus continguts.

3. ÚS LEGAL

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat previ avís, la configuració i continguts de la pàgina Web.

La informació d'aquesta pàgina Web es proporciona sense garantia de cap mena, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

L'usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugui danyar els interessos i drets del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS o de tercers.

Tota la informació que rebi el CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS a través d'aquest lloc Web no es considerarà confidencial, a excepció de la contemplada a l'apartat de confidencialitat de dades.

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui establir un hiperenllac o hipervíncle, necessitarà una autorització prèvia del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS. CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervíncles als que es fa referència en aquesta pàgina.

L'establiment de l'hipervíncle no implica en cap cas l'existència de relacions entre CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS i el propietari de la pàgina Web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS dels seus continguts o serveis allí oferts posats a disposició del públic.

Queda expressament prohibit qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d'aquesta pàgina Web o de qualsevol informació que la mateixa contingui.

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la seva pàgina Web o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes.

Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a aquesta pàgina Web o que el mateix estigui lliure d'errors.

L'usuari respondrà dels danys i perjudici de tota naturalesa que CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS pugui patir com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions.

L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de qualssevol continguts d'aquesta pàgina Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

4. CONTACTE LEGAL

Per a qualsevol sugerència o pregunta sobre aquest avís legal contacti amb nosaltres.[email protected]

Copyright: © CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS.
Prohibida la seva reproducció.
Tots els drets reservats


Avis legal
Privacitat de dades
Accés àrea restringida
© Oficina Jove de l'Alt Penedès
Hermenegild Clascar 1-3 | Vilafranca del Penedès 08720 | (Barcelona)
Mes informació: 93 890 00 00 | [email protected]
Veure mapa de localització


Conveni amb la Generalitat
Quadrícula w+m: Disseny i programació web basat en el disseny de Raiz de dos